Tip Tulis Description Kerja: Internship

Tip Tulis Description Kerja: Internship

Latihan industri (internship) atau ada sesetangah panggil praktikal merupakan salah satu requirement yang perlu dilaksanakan oleh pelajar universiti untuk grad. Ia berikan pendedahan awal kepada pelajar tentang alam pekerjaan. Melalui internship ini juga intern dapat meraih pengalaman bekerja, kenal selok-belok kerjaya dan bina skill-skill yang perlu untuk berjaya dalam alam pekerjaan. Bagi pihak majikan pula…

Tip Tulis Description Kerja: Software Developer

Tip Tulis Description Kerja: Software Developer

Dalam era teknologi kini jawatan sebagai software developer adalah antara yang paling banyak mendapat permintaan dalam pasaran. Bagi syarikat yang berfokuskan pada sektor teknologi, memiliki developer dalam tenaga kerja adalah sangat penting. Sebagai pengetahuan, jawatan software developer ini bukan hanya berfokus kepada membina perisian semata-mata tetapi bertanggungjawab dari reka sehingga menguji dan memastikan produk berjalan…