6 Kerja Future Proof dan Menjamin Masa Depan

6 Kerja Future Proof dan Menjamin Masa Depan

Zaman kini pasaran kerja berubah-ubah dengan sangat cepat dan ini memaksa kita untuk membuat career planning masa hadapan dengan betul. Pada sesetengah kes terdapat pekerjaan yang mungkin tidak diperlukan, seterusnya dimansuhkan.  Atas faktor itu, penting untuk kita membuat career planning untuk menghindarkan diri daripada sebarang risiko kehilangan kerja di masa depan selain menjamin kestabilan kerja…