Tip Tulis Description Kerja: Internship

Tip Tulis Description Kerja: Internship

Latihan industri (internship) atau ada sesetangah panggil praktikal merupakan salah satu requirement yang perlu dilaksanakan oleh pelajar universiti untuk grad. Ia berikan pendedahan awal kepada pelajar tentang alam pekerjaan. Melalui internship ini juga intern dapat meraih pengalaman bekerja, kenal selok-belok kerjaya dan bina skill-skill yang perlu untuk berjaya dalam alam pekerjaan. Bagi pihak majikan pula…