Ranking Perbandingan Gaji Minimum Di Malaysia dan Di Seluruh Dunia

Ranking Perbandingan Gaji Minimum Di Malaysia dan Di Seluruh Dunia

Menurut Perintah Gaji Minimum (Pindaan) 2022 yang berkuatkuasa 1 Mei 2022 lalu, majikan yang menggajikan 5 orang pekerja atau lebih di Malaysia wajib mematuhi penetapan kadar gaji minimum RM1,500 bagi setiap pekerja. Penetapan tersebut telah digazetkan untuk menjadi undang-undang negara bagi menyelaraskannya dengan standard gaji minimum antarabangsa. Bagi yang tidak tahu gaji minimum sesebuah negara…