Tip Tulis Description Kerja: Digital Marketing

Tip Tulis Description Kerja: Digital Marketing

Jawatan digital marketing adalah antara yang paling mendapat permintaan dalam pasaran kerja semasa. Hal ini kerana kebanyakan syarikat kini turut memberi fokus kepada digitalisasi dalam mempromosikan produk mereka. Sebagai pengetahuan tugas sebagai digital marketing bukan hanya meningkatkan kesedaran pelanggan tentang sesuatu produk atau perkhidmatan tetapi dalam masa membantu proses membuat keputusan untuk membeli. Atas faktor…