Skill-Skill Kerja Yang Diperlukan Pada Tahun 2024

Skill-Skill Kerja Yang Diperlukan Pada Tahun 2024

Lagi beberapa hari kita akan memasuki tahun 2024 dan saban tahun pasaran pekerjaan global semakin mencabar dengan lahirnya banyak tenaga kerja baru yang berkemahiran. Tidak perlu jauh lihat sahaja di Malaysia, terdapat peningkatan jumlah tenaga kerja baru dilahirkan dalam pelbagai bidang setiap tahun. Atas faktor itu penting untuk kita memperkasakan diri dengan skill-skill baru dan…