Waktu Probation Boleh Kena Pecat Ke?

Waktu Probation Boleh Kena Pecat Ke?

Tempoh percubaan (probation period) merupakan satu amalan standard kebanyakan company di Malaysia dan seluruh dunia. Kebiasannya selepas pekerja diterima bekerja mereka perlu lalui probation period sekurang-kurangnya 3 bulan ke 6 bulan bergantung kepada polisi. Tetapi walaupun berada di bawah status probation, pekerja masih berhak menerima segala manfaat dan faedah yang sama seperti pekerja tetap lain….