Fahami Masalah Kesihatan Mental Yang Berlaku di Tempat Kerja

Fahami Masalah Kesihatan Mental Yang Berlaku di Tempat Kerja

Menurut penetapan yang digariskan dalam Akta Kerja 1955, undang-undang yang mengawal selia hak bekerja di Malaysia, tempoh waktu bekerja seminggu telah dikurangkan kepada 45 jam berbanding 48 jam sebelum ini. Pengurangan tempoh waktu bekerja ini telah dibuat selari dengan cadangan Reduction of Work Recommendation, 1962 (No,116) yang mengesyorkan setiap negara untuk peruntukan tempoh waktu bekerja…