Trend Bekerja Freelance dan Ekonomi Gig di Malaysia

Trend Bekerja Freelance dan Ekonomi Gig di Malaysia

Pekerja bebas atau freelance adalah individu yang bekerja tanpa diikat kontrak dengan mana-mana syarikat, dan mereka ini dikategorikan sebagai pekerja sektor ekonomi gig. Ini bermakna mereka bebas buat segala keputusan kerja dengan sendiri. Jika suatu masa dulu pekerja freelance sering dipandang sebelah mata, kini hampir separuh daripada tenaga kerja di Malaysia adalah freelance dan mereka…